Publicaties


4 April 2024

Vraag voor het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 2 april 2024
Betreft: Projectaanvragen Euregio


20 Februari 2024

Lokaal Belangrijk


15 Februari 2024

Toch een prima locatie, Waarom naar Winterswijk of Doetinchem als het hier ook kan? Goed voor de lokale werkgelegenheid.   Foto weiland met Pony en een reclamebord van MC Donalds

Toch een prima locatie, Waarom naar Winterswijk of Doetinchem als het hier ook kan? Goed voor de lokale werkgelegenheid.


9 Februari 2024

Lokaal Voormekaar


31 December 2023

Nieuwjaarswens


22 December 2023

Vraag voor het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 19 december 2023
Betreft :Samenwerking gezondheidszorg Duitsland


20 December 2023

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Oost Gelre in vergadering bijeen d.d. 19 december 2023
Onderwerp: Hernieuwde plannen N18


5 December 2023

Eindelijk nieuwe CAO medewerkers Sociale werkvoorziening

Het heeft lang geduurd maar deze groep medewerkers heeft nu eindelijk hun verdiende CAO.
Ze hebben hier veel te lang op moeten wachten, dit terwijl werknemers in veel sectoren werden gecompenseerd voor hoge energieprijzen en toegenomen inflatie.
Als Lokaal Belang hadden wij daarom een motie voorbereid waarin wij het College opriepen om medewerkers werkzaam binnen de Sociale werkvoorziening een kerstbonus te geven om hiermee blijk te geven van waardering die wij voor hun werk hebben.
Gelukkig kon deze motie weer terug in de kast en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee want het gaat natuurlijk niet om onze motie maar wel om een gerechtvaardigde beloning voor deze groep van medewerkers


25 Oktober 2023

Lokaal beschouwd


11 Oktober 2023

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Oost Gelre in vergadering bijeen d.d. 17 oktober 2023
Onderwerp: Stadhuis Groenlo


19 September 2023

Vraag voor het vragenuur voor de Raadsvergadering d.d.: 19 september 2023
Betreft: SROI bij aanbestedingen


8 September 2023

Foto: Ronald en Gerard bij een enthousiaste wagenbouwer.

Corso locatie Lansink-Bluimink. Geweldig, wat een enthousiasme!

31 Augustus 2023

Onlangs werden wij benaderd door een vertegenwoordiger van Fijnder, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.
Prangende vraag die daar leeft is de al maanden slepende kwestie rond de CAO. Natuurlijk, dit is een landelijke aangelegenheid. Is dit nu een reden om onze handen hiervan af te trekken? Wij vinden van niet.
Mensen in deze sector zijn op een forse loonachterstand gezet en dit juist voor een groep die toch al financieel kwetsbaar is.
Wij hebben begrip voor hun zorgen en vragen het College te zoeken naar de ruimte om deze groep medewerkers te steunen.


23 Augustus 2023

Gisteren plaatsten wij een bericht op Facebook waaruit bleek dat wij tegen grote windmolens zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid om aan te geven wat we dan wel willen; hier een vervolg.
Kleine windmolens met een ashoogte tot, laten we zeggen 45 mtr, zijn landschappelijk beter in te passen. Een mooi verdienmodel voor de agrariër die met zijn activiteiten moet stoppen en daarmee heel erg goed voor de lokale participatie.
Grote windmolens zijn aantrekkelijk voor grote, en soms buitenlandse, investeerders die niets op hebben met het welbevinden van de inwoner. Daarnaast is het veel beter wanneer het Rijk de plaatsing van windmolens bepaalt. Iedere gemeente heeft eigen plannen waardoor er een lappendeken aan plannen ontstaat met als gevolg windmolens aan de randen van gemeenten zodat de andere gemeente de overlast ervaart.
Kun je met kleine windmolens het energievraagstuk oplossen? Nee, dat kan zeker niet en er zal dus meer moeten gebeuren, bijvoorbeeld ook energiebesparing. De vooruitzichten op de energiemarkt zijn zeer ongewis, op sommige momenten is energie gratis.
Om draagvlak te krijgen en te behouden voor de energietransitie moet iedereen kunnen profiteren van energiemaatregelen.


22 Augustus 2023

Foto van een spandoek met daarop de Eiffeltoren en een Windmolen met de tekst: Dit willen we toch niet?! Ronald Willering staat rechts naast het spandoek

Wij ook niet!

05 Juli 2023

Vraag voor het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 4 juli 2023
Betreft: Vraag netwerken Duitsland

03 Juli 2023

Merkathalo

11 Mei 2023

Dinsdag 09 mei jl. hebben we in de Raad gesproken over de plannen voor de lange termijn, op basis van deze plannen wordt ook de begroting in november voor de komende jaren vastgesteld. We zijn blij dat 2 voorstellen van ons door de Raad zijn omarmd, goed voor Lichtenvoorde en goed voor samenwerking.

Motie naar aanleiding van agendapunt van de raad d.d. 9 mei 2023 nr. 7
Onderwerp: Kennisbank

Motie naar aanleiding van agendapunt van de raad d.d. 9 mei 2023 nr. 7
Onderwerp: geef Lichtenvoorde meer kleur op de wangen19 April 2023

Vraag voor het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 18 april 2023
Betreft: Hangjongeren Varkensmarkt Lichtenvoorde


07 April 2023

Artikel 42. Vragen LBog 04-04-2023 Stadhuis Groenlo
Onderwerp: stadhuis Groenlo


05 April 2023

Tijdens de behandeling van het onderwerp Sporthal Marianum in Groenlo hebben wij gevraagd naar een second opinion voor de kosten van een nieuwe hal.
Voor een bedrag van meer dan 10 mln een meer dan redelijk verzoek. Het College gaf als antwoord dat deze second opinion al was uitgevoerd.
Echter: de opdrachtgever was het Bouwteam, hetzelfde team dat ook verantwoordelijk was voor de eerste opdrachtverlening. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt, in dit geval zou dit wel eens een hele dure vleeskeuring kunnen worden.
We komen hier in de Raad van 18 april zeker op terug


28 Februari 2023

Vraag voor het vragenuur van de raadscommissievergadering d.d. 28 februari 2023.
Betreft: Problemen GGD Noord- en Oost Gelderland


26 Februari 2023

Wij hebben besloten geen zitting te nemen in de Achterhoekraad, wij kunnen onze inwoners beter van dienst zijn in onze lokale Raad met oog voor samenwerking.


17 Februari 2023

College vraagt uitbreiding formatie voor Sociaal team

Aan de Raad wordt gevraagd een bedrag van € 170.000 beschikbaar te stellen voor personeelsuitbreiding.
Wij vinden dat iedereen die dit nodig heeft goede zorg en ondersteuning verdient maar het domein van zorg is een grote black box.
De personeelskosten rijzen de pan uit en zijn in de afgelopen jaren explosief gestegen. Het antwoord van het College laat zich niet moeilijk raden; de samenleving is complexer geworden, mensen ouder en er zijn meer taken overgedragen naar de gemeente.
Let wel: ongeveer de helft van de gemeentebegroting bestaat uit kosten voor zorg waaronder ook veel wettelijke taken.
Moeten we daarom als Raad klakkeloos instemmen met vragen voor meer geld? Wij vinden van niet en zullen de rekenkamer vragen de enorme toename van kosten tegen het licht te houden.